Stand van zaken

Beste lezers, trouwe bezoekers, passanten en volgers van ons werk,

Sinds juni 2020 is onze kleinschalige intieme theaterruimte aan de Coolhaven met 39 rode pluchen stoelen niet meer in gebruik als theater. Een poging om na de coronacrisis in seizoen 2022-2023 een achttal producties in een aantal weekenden te programmeren is helaas stukgelopen op een subsidieafwijzing van de gemeente Rotterdam. Wel (co)produceren wij incidenteel voorstellingen, die we op de Coolhaven repeteren. OT rotterdam heeft een ANBI status, dus u kunt onze activiteiten steunen door het doen van een donatie. Daar zouden we heel erg blij mee zijn!

OT is ten gevolge van de omvangrijke bezuinigingen op kunst en cultuur in 2012 gekrompen van het middelgrote structureel gesubsidieerde theatergezelschap O.T. Theater/Opera O.T. met een eigen theater van 180 stoelen naar het kleinschalige OT rotterdam. In de tussenliggende jaren hebben wij met veel plezier gemaakt en georganiseerd wat ons hart ons ingaf. Tot maart 2020 brachten we onze voorstellingen in onze theaterruimte aan de Coolhaven. Daarnaast gingen veel van onze voorstellingen op tournee.

We hebben thema’s aangesneden die wij belangrijk vinden, we hebben jonge theatermakers gecoacht en een platform geboden, we hebben gewerkt met geweldige, inspirerende, hardwerkende mensen, we hebben ons publiek scherp gehouden door te kiezen voor inhoudelijke onderwerpen en ook jonge kinderen hebben we meegenomen op onze avontuurlijke reis.
Dit was allemaal mogelijk omdat we de beschikking hadden over een eigen huis. Dat zit in ons DNA. Een vaste repetitieruimte en het bespelen van een eigen theater maakte ons in grote mate onafhankelijk. Door langere series te spelen in Rotterdam konden we in een gastvrije en informele sfeer een divers en betrokken publiek ontvangen.

In de afgelopen jaren knabbelde onze democratie steeds verder aan de randvoorwaarden van de kunst. De kunstbudgetten van overheden en fondsen slonken, private fondsen gingen zich op andere doelgroepen richten, subsidievoorwaarden gingen steeds meer de inhoud raken.
Na jaren van meebewegen en creatief omgaan met de tijd, ruimte en middelen, werd in 2020 onze grens bereikt, mede omdat het reserveringsbudget dat we na de opheffing van Onafhankelijk Toneel mochten behouden de bodem had bereikt. We zegden de huur van de Coolhaven op en gingen verder als ad-hoc organisatie. Dankbaar voor het vertrouwen van makers en publiek, van het Fonds Podiumkunsten, van de gemeente Rotterdam die ons met een tweetal periodesubsidies steunde, van private fondsen, van particulieren en van onze samenwerkingspartners. En bovenal dankbaar voor de tomeloze inzet van onze medewerkers en onze vaste vrijwilligers zonder wie het onmogelijk was geweest om een indrukwekkende reeks aan voorstellingen en projecten te realiseren.

Ziegler|Branderhorst stedenbouw en architectuur – sinds 2018 eigenaar van het pand waar het theater aan de Coolhaven deel van uitmaakt – houdt ‘ons’ theater voorlopig in tact. Onze inventaris hebben we in bruikleen gegeven. Daardoor was het mogelijk om gedurende de coronaperiode toch een aantal producties te repeteren die elders uitkwamen en op tournee gingen.

Wat er ook gebeurt, wij blijven theatermakers. We blijven broeden op inspirerende projecten en voorstellingen. Ook al ontbreekt het ons aan middelen, we hebben ideeën genoeg.

Op deze website vindt u onder het kopje voorstellingen de meest actuele informatie over onze activiteiten.

Lieve groet,

Mirjam Koen, Gerrit Timmers