STUDIO MEI ’68 WAS EEN GROOT SUCCES

Studio Mei ’68 speelde op 18, 19 en 20 in ons theater en was alle dagen geheel uitverkocht!

11 getalenteerde (jonge) muzikaal begaafde acteurs maakten in korte tijd samen met Mirjam Koen een reeks presentaties die je eigenlijk wél een voorstelling zou kunnen noemen over de studentenrevolte in Parijs in mei 1968. Een voorstelling vol prachtige liedjes en muziek. Ook gaven zij hun eigen reflecties op verschillen tussen de generatie uit de jaren zestig en hun eigen generatie, met name waar het gaat om verzet. Zonder afbreuk te doen aan de verworvenheden die zijn ontstaan – zoals meer vrijheden en minder autoritaire structuren door het verzet in de jaren zestig –zijn deze jonge mensen op een goede manier vertwijfeld, denken en zoeken zij. Misschien is juist het ‘niet zeker weten welke utopie aangehangen moet worden’ – het twijfelen waaruit ook mooie kunst ontstaat – wel revolutionair in deze tijd.

Dank publiek voor alle enthousiaste reacties.

\